Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke

12 augusti 2020 jonas olsson

En del arbeten har en tendens, eller åtminstone en historia, av att vara antingen mans- eller kvinnodominerade. Socionom och sjuksköterska är till exempel fortfarande väldigt kvinnodominerat, medan majoriteten ingenjörer tycks vara män. Ett annat yrke där männen historiskt sett har varit fler än kvinnorna, och fortfarande i viss mån är det beroende på hur man räknar, är advokatyrket.

På Wikipedia kan man se en lista över Sveriges 208 mest kända advokater, både levande och framlidna. Av dessa 208 personer är blott 16 stycken kvinnor. Vad kan det egentligen bero på att så få kvinnor har lyckats ta plats bland advokaterna i Sveriges toppelit? 

Fler kvinnor bland anställda advokater 

Dessa 16 kvinnor av totalt 208 personer motsvarar 8 %. Det är dock inte en representativ siffra för könsfördelningen i Advokatsamfundet idag. En undersökning från Novus 2006 visade att drygt 26 % av Advokatsamfundets medlemmar är kvinnor. Tolv år senare, det vill säga 2018, hade den siffran stigit till 35 %.

Men tittar man generellt på fördelningen kring anställda advokater och juridiska biträden har kvinnorna faktiskt enligt samma undersökning gått om männen och är i majoritet. År 2018 utgjorde kvinnorna 51 % av Sveriges anställda advokater och jurister. Med andra ord finns det i framtiden all anledning att se över Wikipedias topplista när kvinnorna är på frammarsch och tar för sig i ett historiskt mansdominerat yrke.  

Utbildade att försvara just dig 

Men oavsett om det är en man eller kvinna eller vilken advokat som helst som sitter bredvid dig i rättssalen när det är dags för Brottmål i Göteborg kommer det vara en kompetent människa. Det kan du vara säker på eftersom hen har gått igenom all utbildning och alla examinationer som krävs för att tas med i Advokatsamfundet.

Det är ingen lätt resa. Alla advokater förtjänar respekt för att de har tagit sig så långt. Nu sitter en av dem i Göteborgs tingsrätt för att försvara just dig! 

Fler nyheter

18 november 2020

Anlita en flyttfirma