Att nå ut med sitt företag och få respons

Det gäller att nå ut med sitt budskap som företagare. Folk måste få veta att man finns och man måste synas där målgruppen tittar. Dessutom vill man få respons, att folk reagerar, alltså klickar, svarar och köper.  

 

Val av rätt kanal

Att synas digitalt är numera nödvändigt, och allt fler företag har egna hemsidor. Den kanal man väljer beror förstås på syfte och målgrupp. Det är väldigt vanligt att man gör en egen företagsfilm, ibland en ren reklamfilm eller en instruktionsfilm. Kombinationen av bilder, ljud och grafik säger mycket mer än en traditionell tidningsannons och kan dessutom visas flera gånger i företagets sociala medier.

Genom att låta filmen ingå i ett digitalt nyhetsbrev når man både befintliga och tänkbara kunder. Numera är telefonen minst lika viktig som datorn, och därför är det också en trend att visa filmer med vertikalt format. Det vill säga en bildyta som är hög men inte bred. På så vis slipper man momentet att vrida på telefonen när man tittar, vilket kan kännas besvärligt.

Göra din grej men ta hjälp av proffs

Företagare är experter på sin egen grej, de produkter och tjänster de själva säljer. Även om man tycker att man kan göra sin egen reklamfilm, kan det löna sig att ta hjälp av proffs för att få maximal genomslagskraft och effekt. Viktiga faktorer är bland annat ljussättning och ljudläggning. Man kan filma sina produkter och i efterhand lägga på en röst, där berättaren inte syns. Om man själv pratar är det lätt att bli nervös, och då kan det hjälpa att ha en professionell filmare på plats så att resultatet blir avslappnat och bra. Det finns många specialister på inspelningsproduktion, till exempel företagsfilm i Göteborg. Sådana företag kan ofta även hjälpa till med uppföljning och analys, som att exempelvis att mäta responsen på en blogg.