Det finns oändligt många kreativa sätt att förmedla ett budskap på, en logga, en organisation eller en förening. En del gör videofilmer, skriver texter eller basunerar ut sin marknadsföring med megafon från ett hustak. Det finns också lite mer subtila sätt att marknadsföra en produkt eller verksamhet men som gör att det man vill göra synligt sprids på ett stilrent och smakfullt sätt för omvärlden. En populär metod är exempelvis att trycka upp så kallad ”merchandise”, det vill säga kringprodukter eller souvenirer, som representerar eller innehåller det objekt eller den verksamhet som önskas bli iögonfallande och igenkännbart för allmänheten.

Marknadsför dig via produkter 

Vi skulle här alltså kunna tala om exempelvis pennor, t-shirts, tygpåsar eller väskor med någon form av tryck som kan kopplas till en verksamhet, företag eller liknande. En mer facklig term för dessa så kallade souvenirer är profilprodukter. Med den termen förs också definitionen i den riktning som man kanske åsyftar med sina produkter, de används i profilerande och marknadsförande syfte, där man önskar sammanlänka användningen av produkten med det som verksamheten representerar och står för. Det ger också produkten ett annat innehåll än en vanlig souvenir. Profilprodukten får ett större symbolvärde och har en starkare och mer naturlig koppling till den marknadsförda verksamheten.

 

Träffa rätt målgrupp 

För att förtydliga kan man dra följande exempel när man talar om rätt målgrupp. Om någon önskar marknadsföra en fotbollsklubb vore det mer träffsäkert och ändamålsenligt att sätta sitt klubbmärke på en fotboll som säljs i butik än om man sätter den på en hockeypuck som inte har någonting med verksamheten överhuvudtaget att göra. Det kanske snarare skulle orsaka förvirring. Profilprodukter kan också ha en tydlig geografisk inriktning. Profilprodukter i Stockholm, är det exempelvis rimligare att anta, inriktar sig på exempelvis AIK, Gröna Lund eller Kungliga slottet snarare än Glimmingehus, Skånska Dagbladet eller IFK Göteborg.