Lämna över företagets redovisning till proffs

Att vara egenföretagare innebär att man kan arbeta med det är tycker om och är duktig på. Man får vara sin egna chef och lägga upp dagarna efter vad som passar bäst för en själv, men det innebär också att man måste ta ansvar företagets inkomster, utgifter och bokföring. Det betyder administrativt arbete som man ofta slipper som anställd. Har man inte utbildning eller tidigare erfarenhet kan det vara överväldigande att ta hand om alla siffror och hålla koll på gällande lagar och regler. För att underlätta arbetet och få möjlighet att fokusera på kärnverksamheten i företaget kan man istället ta hjälp utifrån när det kommer till bokföring och redovisning.

En bokföringsbyrå kan hjälpa till med fakturering, löner, årsredovisning och deklaration. De kan även göra ekonomiska analyser, ge skatteråd samt lägga upp budget och följa upp resultat. Man kan också få hjälp att ta fram nödvändigt underlag vid kapitalanskaffning. Tyresöredovisning är en bokföringsbyrå som finns till hands för företag som behöver hjälp med redovisning i Haninge.

De har ett smidigt och nära samarbete med sina klienter och erbjuder helhetslösningar. Genom att varje månad lämna in fakturor, kvitton och verifikationer via personliga möten, brev eller scannade underlag kan de ta hand om bokföringen. Har man frågor kan man kontakta Tyresöredovisning via telefon eller SMS för snabba svar. Vill man ha hjälp med kundfakturering skickar man bara in underlaget via mail, SMS eller scannade bilder och de kan även lägga in leverantörsfakturor till betalning. En stor del av företagets administrativa arbete gäller löner, de innefattar lönespecifikationer, kontrolluppgifter till deklarationerna och utbetalningslista med mera. Tyresöredovisning har såklart också kunskap och viljan att hjälpa till inom detta område. De kan genom fullmakt även sköta rapportering av moms och arbetsgivaravgifter till skatteverket, så kallad skattedeklaration. 

Ta hjälp av en bokföringsbyrå och få mer tid över till annat som får företaget att växa.