Ventiler ställs in

Ventiler ska reglera flöden, fluider. Dessa fluider kan vara vätska eller gas. De vanligaste exemplen på ventiler är vattenkranen och cykelventilen. Ventilen hindrar vattnet från att översvämma huset och luften från att pysa ut från cykeldäck och bildäck. Man kan täppa till flödet helt, som i t.ex. en avstängningsventil eller en åtskruvad vattenkran, och som i ett däck. Men man kan också välja vilka mängder av fluiderna som får passera. Då ställer man in ventilen i önskat läge. Vattnet kan rinna sakta, droppa lite lagom etc.

 

 

Kolla dina reglerventiler

 

En reglerventil gör mer än så. Den kompenserar för belastningsstörningar i systemet. Om trycket ändras eller fluidströmmen är lite växlande, kan en reglerventil justera mängden så att man kommer upp i det avsedda flödet eller så nära som möjligt. Detta sker i samarbete med andra delar i tillverkningskedjan, till exempel ställdon, som används för att styra en mekanisk process. Det viktiga är att man ser till att få service på sin anläggning, så att alla delar fungerar optimalt. Reglerventilerna måste göra sitt jobb, och går de sönder måste de lagas. Det finns företag som är experter på alla slags ventiler. Ett gott råd är att anlita dem för servicen. Länktips: https://www.askalon.com/sv/produkter/ventiler/Reglerventiler.

 

Välj rätt reglerventil

 

Du kan också få hjälp av en specialist med den komplexa uppgiften att välja vilken reglerventil som är den bästa för en viss del i produktionen. Det är många variabler som spelar in. Reglerventilen är en kritisk del i en produktionsanläggning, för den hanterar ett strömmande medium som gas, ånga, vatten eller kemiska föreningar. En reglerventil kan försämras genom luftens påverkan, vibrationer, temperaturförhållanden eller korrosion. Därför är det bra att ta råd från en kunnig leverantör. Köp ventilerna från dem, så får du både utrustning, tips och service från samma företag. Det är mycket praktiskt.