Fuktskada i huset

Det finns en hel del utrymmen i ett hus där det väldigt lätt kan bli mögel om det inte är tillräckligt torrt. Sådana utrymmen kan vara badrummet eller köket i huset. I köket är det särskilt mellan kaklet i de så kallade fogarna, som det kan bildas mögel och då gärna svartmögel. Det kan börja växa svartmögel på fler ställen i huset, inte bara i våtutrymmen där fukten från duschen aldrig torkar till exempel. Har man en fuktskada någonstans så kan det bildas svartmögel, då måste ju även fuktskadorna åtgärdas, inte bara svartmöglet. 

 

 

Vad är svartmögel?

 

Att ett mögel benämns som svartmögel kommer från dess svarta färg så klart. Svartmögel är ett samlingsnamnet för olika mögelsorter som är svarta eller mörka till sin färg. Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum, Fusarium och Cladosporium är namn eller benämningar på olika sorters svartmögel som finns. Svartmögel visar sig inte bara som en hinna över duschväggar eller liknande utan det kan även finnas i luften, därför bör man alltid utreda ordentligt om det kan finnas även i luften vid uppkomst på andra ställen i hemmet. 

 

Sjuk av mögel?

 

Många undrar säkert om det är farligt eller om man som människa kan bli sjuk, när man har hittat svartmögel hemma. Har det spridit sig så att ni även andas in partiklar från möglet? Sanningen att säga så är det ju inte speciellt hälsosamt att ha mögel av något slag i sitt boende. Så fort det uppstår och man märker av att det finns svartmögel, ska man sanera det direkt. Risken är ju större ju längre det får sitta, att det även sprider sig till luften ni andas.

 

Astma är ett tillstånd som kan uppstå hos en helt frisk person som andats in mögelpartiklar eller levt länge med mögel i sitt hem. Man kan köpa mögeltest och kolla själv om det finns i hemmet.