Däckbyte i Haninge: Viktigt att veta om vinter- och sommarsäsongen

05 juni 2023 Maja Bergman Lindberg

Att ha rätt typ av däck på ens fordon är av stor betydelse för säkerheten och prestandan på vägen, särskilt under olika årstider. I Haninge, liksom i övriga Sverige, finns det specifika regler som styr användningen av vinter- och sommardäck. I denna artikel kommer vi att diskutera de viktigaste reglerna och riktlinjerna kring däckbyte i Haninge.

Obligatoriskt att använda vinterdäck under vinterväglag

Enligt lag är det obligatoriskt att använda vinterdäck på fordon under vinterväglag. Vinterväglag definieras som perioden från den 1 december till den 31 mars, eller längre om det råder vinterväglag. Vinterdäck är speciellt utformade för att ge bättre grepp och stabilitet på snö, is och kalla vägar. De har ett mönster och en gummiblandning som är anpassade för att hantera dessa förhållanden. Att använda vinterdäck under vinterväglag är inte bara en laglig skyldighet utan också en viktig säkerhetsåtgärd för att minimera risken för olyckor och halkrelaterade incidenter.

däckbyte i Haninge

Minsta lagstadgade mönsterdjupet för däck

För att vara lagligt acceptabla måste både sommar- och vinterdäck ha ett tillräckligt mönsterdjup för att säkerställa goda vägegenskaper. I Haninge och i hela Sverige är det kravet att mönsterdjupet på däcken ska vara minst 3 millimeter för vinterdäck. Detta mönsterdjup ger tillräckligt grepp och vattenavledning på snöiga och våta vägar. För sommardäck är kravet ett minimimönsterdjup på 1,6 millimeter. Det är viktigt att kontrollera däckens mönsterdjup regelbundet och byta ut dem när de når dessa gränsvärden för att säkerställa optimal säkerhet och prestanda.

Korrekt däcktryck för optimal prestanda

Förutom att ha rätt typ av däck och tillräckligt mönsterdjup är det också viktigt att se till att däcken har rätt däcktryck. Rätt däcktryck bidrar till bättre bränsleekonomi, längre livslängd på däcken och optimala köregenskaper. För att få rätt däcktryck bör du följa fordonets specifikationer och rekommendationer som vanligtvis finns angivna i fordonsmanualen eller på en dekal vid förardörren eller bränsleluckan. Det är också viktigt att regelbundet kontrollera däcktrycket och justera det vid behov, särskilt inför längre resor eller när du har lastat fordonet.

Användning av dubbdäck och regler för dubbade däck

I Haninge och vissa andra områden är användningen av dubbdäck tillåten under en viss period, vanligtvis från 1 oktober till 15 april. Dubbdäck är utrustade med små metallpigg för att ge extra grepp på isiga och hala vägar. Det är dock viktigt att följa de specifika reglerna för användning av dubbdäck i Haninge för att undvika böter eller andra sanktioner. Det kan finnas restriktioner angående antalet pigg per däck och specifika datum för montering och demontering av dubbdäck. Det är också bra att vara medveten om att dubbade däck kan påverka ljudnivån och bidra till mer slitage på vägbanan.

Fler nyheter