Köp av pumpservice och pumpar i Malmö

30 juni 2022 william eriksson

editorial

Du har under några månader varit anställd i en koncern med huvudkontor i Skåne. Du har blivit ansvarig för koncernens samlade inköp av pumpar i Malmö. Koncernen har flera bolag som sysslar med industriella processer. 

Av uppdraget följer att du måste sätta dig in i hur olika vätskor beter sig. Några vätskor pumpas förvisso lätt, men är aggressiva mot pumpar och omrörare. En del av vätskorna måste göras pumpbara genom att tillsätta vatten. Förutom inköp av pumpar skall du ansvar för koncernens serviceavtal vad gäller pumpar.

 

pumpservice - pumpar Malmö

 

Val av pumpar och serviceavtal

Du skall visserligen bli koncernens expert på pumpar. Koncernen har dock en något spretig struktur, och arbetar med allt från kemi till livsmedel och läkemedel. Inför denna uppgift väljer du att söka hjälp från något företag som arbetat under många år med pumpar som specialitet. Du söker dig till internet och finner följande: https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-malmo/ 

Pumpar inom kemiområdet måste vara beständiga mot angrepp från såväl basiska som sura ämnen. Även om en pump i stort klarar det mesta kan någon komponent, som en gummipackning, leda till att pumpen havererar. Ett av dina företag hanterar vätskor som är explosiva, vilket gör att någon gnistbildning inte får ske när pumpmotorn startar.

 

Pumpar för livsmedel och medicinska hygienkrav

Du har dessutom företag inom din koncern som producerar öl, saft och kräm. I samtliga fall krävs livsmedelskvalitet på pumparna. Att pumpa öl och läsk känner du nog inte som ett problem, men saft och kräm kan före pumpning ha skiktat sig och viskositeten kan variera från produkt till produkt.

Läkemedelsföretag har enorma krav på hygien, eftersom ingen kontaminering får ske. Tiden för pumpning kan oftast vara korta och pumparna utsätts för många start/stop. Du kommer att stöta på ett stort behov av doseringspumpar. 

Med tanke på bredden av produkter i din koncern, tvingas du nog skriva separata serviceavtal för respektive företag. Ett plötsligt pumphaveri i något av dina företag kan ge allvarliga konsekvenser och kräva akuta serviceåtgärder.

Fler nyheter