Hur man hugger ner ett träd på ett säkert och effektivt sätt

26 augusti 2022 Helen Johansson

editorial

Fäll trädet på ett säkert sätt

När du behöver fälla ett träd är det viktigt att göra det på ett säkert och effektivt sätt. Trädfällning i Malmö kan vara knepigt om du inte är bekant med processen, men med rätt verktyg och instruktioner kan du göra det själv! I det här blogginlägget går vi igenom de steg som krävs för att fälla ett träd på ett säkert och effektivt sätt.

image

https://www.aliasarborist.se/traedfaellning/traedfaellning-malmoe

Trädfällningsprocessen

Först måste du bedöma trädet. Leta efter döda eller döende grenar och se till att stammen är stark och frisk. Om trädet står på en offentlig plats måste du också kontrollera om det finns kraftledningar eller andra faror. När du har bedömt trädet kan du börja planera din avverkning.

Sedan måste du välja rätt verktyg för jobbet. En motorsåg är det bästa verktyget för att fälla ett träd, men se till att du vet hur du använder den på ett säkert sätt. Om du inte är bekväm med att använda en motorsåg finns det andra alternativ, till exempel en yxa eller en såg.

När du har dina verktyg behöver du för att rensa området runt trädet. Ta bort eventuella hinder, t.ex. möbler eller skräp. Du bör också märka ut en säker zon runt trädet, om grenar skulle falla ner.

När du är redo att börja fälla trädet skär du en skåra i stammen ungefär en tredjedel av vägen. Detta kommer att hjälpa dig att styra dina snitt och undvika att skada trädet. Skär ytterligare en skåra på den motsatta sidan av stammen och se till att den har en lite annorlunda vinkel.

Nu kan du börja skära genom stammen. Arbeta dig nedåt från toppen och följ dina skåror. Var försiktig med grenar och kraftledningar när du klipper. När du är ungefär två tredjedelar av genom stammen kan du börja skära genom den nedre skåran.

När du har skurit färdigt genom trädet kommer det att börja luta. Du måste vara beredd att hoppa undan när det faller. När trädet har fallit kan du ta bort eventuella grenar och skära det i bitar för ved eller för bortskaffande.

Det är det är viktigt att vara säker när man fäller ett träd. Se till att du känner till processen och har rätt verktyg innan du börjar. Om du inte är bekväm med att använda en motorsåg finns det andra alternativ. Rensa området runt trädet och var beredd att hoppa undan när trädet faller. Med rätt planering och säkerhetsåtgärder kan du lyckades fälla ett träd! Tack för att du läste!

Fler nyheter