Kontorsmoduler är en smidig, flexibel och anpassningsbar lösning för företaget som behöver tillfälliga lokaler

22 juni 2022 Cecilia Olsson

editorial

När ett kontor ska renoveras eller byggas ut så kan det bli aktuellt att hitta en tillfällig lokallösning för att arbetet ska kunna fortgå som vanligt fram till dess att byggprojektet är färdigställt. Det är ofta väldigt svårt att arbeta i lokaler som blir renoverade eller ombyggda, vilket innebär att företaget får hitta andra lösningar. Med hjälp av kontorsmoduler så kan det vara möjligt att fortsätta arbeta i nära anslutning till de gamla lokalerna, men om så önskas är det såklart möjligt att placera modulerna på någon annan tomt som företaget har tillgång till.

Flexibla fördelar med kontorsmoduler

Ett modulkontor kan vara en självständig byggnad, en påbyggnad av befintlig kontorsbyggnad, en direktanslutning till industri- eller lagerlokal eller ett kontor ovanpå ett annat kontor. Kontorsmoduler är helt enkelt väldigt flexibla och kan anpassas efter företagets behov. Ytterligare en stor fördel med att hyra kontorsmoduler är att de kan hyras precis så länge det finns behov för det. 

kontorsmoduler

Hur är arbetsmiljön i kontorsmoduler?

PCS Modulsystem är ett företag som erbjuder flexibla moduler för olika behov. Bland annat har de sina Comfortmoduler som skapar tillfälliga modulkontor med mycket goda kvaliteter. Konstruktionen har dämpande material i golv, väggar och tak som ger goda förutsättningar för bra ljudnivå. Dessa moduler har även extra bra fönster som både dämpar ljud och solvärmeinstrålning. Det är viktigt med god arbetsmiljö, oavsett om det gäller tillfälliga eller permanenta lösningar, för att arbetet ska kunna flyta på så effektivt som möjligt.

Det går att anpassa kontorsmoduler så att de uppfyller företagets behov

Ett modulkontor är helt enkelt ett mycket smidigt alternativ när det finns behov för tillfälliga lokallösningar. PCS Modulsystem kan snabbt skapa exakt de kvadratmeter som företaget saknar. Tack vare att kontorsmodulerna har självbärande konstruktioner så är det dessutom lätt att anpassa hela interiören och inredningsdesignen efter de rum och ytor som företaget är i behov av.

Fler nyheter