Köpguide för luftvärmepumpar: Allt du behöver veta

08 augusti 2022 Helen Johansson

editorial

Hitta den perfekta luftvärmepumpen för dig

Om du är på marknaden för en ny luftvärmepump har du kommit till rätt ställe. I den här guiden diskuterar vi allt du behöver veta om dessa system innan du gör ett köp. Vi kommer att ta upp ämnen som effektivitetsklassning, installationskrav och priser. I slutet av den här guiden kommer du att kunna fatta ett välgrundat beslut om huruvida en luftvärmepump är rätt val för ditt hem eller inte.

Luftvärmepumpar är en typ av mekanisk värmepump som överför värme mellan ditt hem och luften utanför. Dessa system består vanligtvis av en utomhusenhet och en inomhusenhet som är anslutna med köldmedieledningar. Luftvärmepumpar kan användas för både uppvärmning och kylning, vilket gör dem till ett mångsidigt alternativ för komfort året runt.

Luft/Luft värmepump

Ta hjälp av en professionell

En av de viktigaste sakerna att tänka på när man köper en luftvärmepump är systemets effektivitet. Luftvärmepumpar värderas med hjälp av deras säsongsrelaterade energieffektivitet (SEER). Denna klassificering mäter hur mycket energi systemet använder för att producera en kyleenhet. Ju högre SEER-värde, desto effektivare är systemet. En annan en viktig faktor att ta hänsyn till är HSPF-faktorn (Heating Season Performance Factor). Detta betyg mäter hur mycket energi systemet använder för att producera en enhet värme. Luftvärmepumpar med en högre HSPF är effektivare vid uppvärmning än de med en lägre HSPF.

I de flesta fall kan luftvärmepumpar installeras av en kvalificerad VVS-entreprenör. Vissa system kan dock kräva särskilda tillstånd eller godkännande från ditt lokala elbolag. Se till att kontrollera med din installatör och ditt elbolag innan du köper en luftvärmepump.

Kostnaden för en luftvärmepump varierar beroende på enhetens storlek, verkningsgrad och installationskrav. Luftvärmepumpar kostar vanligtvis ett par tusen. Installationskostnaderna kan variera mellan några hundra till flera tusen, beroende på hur komplicerat arbetet är.

Nu när du vet mer om luftvärmepumpar kan du avgöra om den här typen av system är rätt för ditt hem. Se till att rådgöra med en kvalificerad VVS-entreprenör för att få de bästa råden för din specifika situation. Tack för att du läste!

Fler nyheter