Månad: maj 2020

Få ut ditt budskap

Det finns oändligt många kreativa sätt att förmedla ett budskap på, en logga, en organisation eller en förening. En del gör videofilmer, skriver texter eller basunerar ut sin marknadsföring med megafon från ett hustak. Det finns också lite mer subtila sätt att marknadsföra en produkt eller verksamhet men som gör att det man vill göra synligt sprids på ett stilrent och smakfullt sätt för omvärlden. En populär metod är exempelvis att trycka upp så kallad ”merchandise”, det vill säga kringprodukter eller souvenirer, som representerar eller innehåller det objekt eller den verksamhet som önskas bli iögonfallande och igenkännbart för allmänheten.

Marknadsför dig via produkter 

Vi skulle här alltså kunna tala om exempelvis pennor, t-shirts, tygpåsar eller väskor med någon form av tryck som kan kopplas till en verksamhet, företag eller liknande. En mer facklig term för dessa så kallade souvenirer är profilprodukter. Med den termen förs också definitionen i den riktning som man kanske åsyftar med sina produkter, de används i profilerande och marknadsförande syfte, där man önskar sammanlänka användningen av produkten med det som verksamheten representerar och står för. Det ger också produkten ett annat innehåll än en vanlig souvenir. Profilprodukten får ett större symbolvärde och har en starkare och mer naturlig koppling till den marknadsförda verksamheten.

 

Träffa rätt målgrupp 

För att förtydliga kan man dra följande exempel när man talar om rätt målgrupp. Om någon önskar marknadsföra en fotbollsklubb vore det mer träffsäkert och ändamålsenligt att sätta sitt klubbmärke på en fotboll som säljs i butik än om man sätter den på en hockeypuck som inte har någonting med verksamheten överhuvudtaget att göra. Det kanske snarare skulle orsaka förvirring. Profilprodukter kan också ha en tydlig geografisk inriktning. Profilprodukter i Stockholm, är det exempelvis rimligare att anta, inriktar sig på exempelvis AIK, Gröna Lund eller Kungliga slottet snarare än Glimmingehus, Skånska Dagbladet eller IFK Göteborg.

{ Add a Comment }

Glöm inte att brandtäta efter renoveringen

Som fastighetsägare är man skyldig att hela tiden se över och förbättra brandskyddet i fastigheten. Det är exempelvis viktigt med brandtätning kring rör och kablar där de leder vidare genom vägg och bjälklag för att förhindra att eld och farliga gaser sprids i fastigheten om brand skulle uppstå. Rör och kablar ska brandtätas redan då fastigheten byggs men ibland görs ändringar vid senare tillfällen som exempelvis renoveringar, ventilation, nya vattenledningar dras, eller kanske installationer av el- och datornätverk. Dessa ändringar och renoveringar måste också brandtätas för att upprätthålla säkerheten i byggnaden. 

 

Vinn viktig tid med brandtätning och rädda liv

Det är viktigt att se till så att brandskyddet i fastigheten fungera så väl som möjligt och även hänga med i nya bestämmelser. Skulle det uppstå en brand är den fördröjning av spridningen av farlig gas och eld som brandtätning och branddörrar bidrar med livsviktig. Det kan vara det som avgör om alla hinner ta sig ut ur fastigheten levande. En ordentlig brandtätning minskar även skadorna på fastigheten och gör att brandkåren ofta hinner fram i tid innan elden hunnit sprida sig till andra delar av fastigheten. Inte sällan klarar sig då de andra lägenheterna och skadorna begränsas kraftigt.

Som fastighetsägare ansvarar man för brandskyddet

Det finns företag specialiserade på Brandtätning och andra brandskydd. Av dem kan man få hjälp med att även kontrollera så att rökluckor fungerar och är märkta så att farlig brandrök enkelt kan ledas ut ur fastigheten om brand skulle uppstå. Brandsläckare måste också ses över vid jämna mellanrum, likaså brandposter. Också branddörrar ska fungera och vara märkta så att folk förstår att de alltid måste hållas stängda. Det är mycket som måste fungera och regelbundet kontrolleras. Ett företag specialiserat på brandskydd och brandtätning kan även hjälp till med detta och även  upprätta en viktig utrymningsplan för fastigheten.

{ Add a Comment }

Drilla fisken med rätt rulle

Det gäller att ha rätt rulle på spöet när man fiskar. Får man en lax med för klen rulle så kan det sluta med dunder, brak och en tappad fisk. Använder man å andra sidan en för grov rulle mot mindre fisk, till exempel harr, så kan det sluta med att man skrämmer fisken med sin grova lina. Det gäller alltså att välja rätt storlek på grejerna. Stor fisk, tunga grejer och mindre fisk, lätta grejer.

Större rullar brukar ofta, till skillnad från mindre, vara utrustade med slirbroms. En sådan är viktig att ha om man vill dra upp en biffig lax eller en elak storgädda. Fiskar man lite mindre fiskar klarar man sig ofta bra genom att lägga motstånd på rullen själv.

 

Olika rullar för olika linor?

Flugfiske är en konst som man utövar med olika typer av linor. Flytlina, sjunklina, sjunkspets och så vidare. Man tänker sig gärna att man skulle behöva olika rullar för olika linor om man vill undvika omaket med att spola om rullen varje gång man vill ändra fiskesätt.

Men så behöver inte vara fallet. En del flugrullar är så smart konstruerade att de levereras med ett antal linkassetter som man sätter fast i rullen. Då kan man ha alla upptänkliga sorters linor uppspolade och klara i fiskeväskan. Sedan är det bara att smälla in den som man önskar använda för tillfället och fiska loss.

 

 

Hitta hjälp att hitta rätt

Det finns en hel ocean av olika flugrullar. För att hitta den som passar dig och för just det fiske som du har tänkt dig kan det vara bra att fråga någon som vet. Butiker som säljer Flugrullar i Göteborg och på andra ställen brukar kunna hjälpa till. 

Där kan du få hjälp med att hitta den flugrulle som passar dig, ditt fiske och din plånbok bäst.

{ Add a Comment }