Det kan löna sig att renovera era fönster

13 augusti 2020 Lily Hansen

Fönster fungerar lite som husets ögon och har stor påverkan på arkitekturen och helheten. Därför är det viktigt att det blir rätt om man måste byta fönster. Har man däremot äldre fönster av god kvalitet kan det löna sig att i stället renovera dem.

Det är dessutom bättre ur miljösynpunkt. Att byta fönster är en större investering, men det höjer även fastighetens värde och drar ner energiförbrukningen. Att byta fönster är med andra ord en bra investering. 

För- och nackdelar med in- och utgående fönster

Fönster är en hel vetenskap och det finns många olika modeller att välja mellan. Alla har de sina för- och nackdelar och speciella funktioner. Som exempelvis ingående fönster, det gör det enklare att putsa dem. Utåtgående fönster gör det däremot enklare att vädra, då man slipper plocka bort sådant som står på fönsterbrädan. Sedan finns det vridbara fönster som både är lätta att rengöra och underlättar vid vädring.

Något viktigt att tänka på vid val av fönster är glas och U-värde eller hur bra det isolerar och håller värmen inne på vintern samt hettan ute på sommaren. Det finns även ljudisolerande glas och extra säkra glas.

Hjälp att hitta rätt glas till era fönster

En professionell fönsterfirma kan enkelt hjälpa till med att välj både fönster och glas. De är bra på att se vad som passar bäst till huset. Men givetvis är priset också viktigt och de olika fönsterkarmarna kräver olika mycket underhål. Trä är ett vackert material, men det kräver en hel del underhåll om det ska hålla länge.

Aluminiumfönster däremot, de kräver inte något underhåll alls. PVC-fönster har också många fördelar, som lång livslängd och att de inte heller kräver något underhåll. Det är svårt att välja fönster men bäst blir det om man tar hänsyn både till pris, funktion, underhåll, livslängd och utseende. 

Fler nyheter