Ett äktenskapsförord underlättar vid bodelning

21 juli 2021 Cecilia Olsson

När man träffat en person som man vill dela resten av sitt liv med och som man även bestämt sig för att gifta sig med så kan det kännas osannolikt att man någon gång skulle gå skilda vägar. Det går inte att tänka sig att det skulle kunna uppstå allvarliga konflikter och att någon av parterna skulle bli girig och vilja få ut så mycket som möjligt vid en separation, även sådant som det inte investerats i under förhållandet. Dessvärre är det något som trots allt kan ske och därför kan det vara klokt att ta det säkra före det osäkra upprätta ett äktenskapsförord. 

Gemensam eller enskild egendom?

Ett äktenskapsförord är något som upprättas för att göra egendom inom äktenskapet till enskild eller giftorättsgods. Enskild egendom är det som man inte vill ska ingå i den gemensamma egendomen och därmed inte delas vid en skilsmässa. Det kan till exempel handla om ett fritidshus som funnits i släkten under många år och som man vill ska fortsätta göra det även efter en separation eller ett dödsfall.

Som företagsägare kan det vara viktigt att upprätta äktenskapsförord om man vill vara säker på att få behålla hela företaget vid en skilsmässa. Egendom som däremot räknas vara giftorättsgods ger makarna rätt till hälften av egendomen vid bodelning. För att säkerställa att ett Äktenskapsförord innehåller allt som krävs och är giltigt vid en bodelning så kan det vara bra att vända sig till en juristbyrå som kan hjälpa till att upprätta avtalet.

Ta hjälp från en juristbyrå som inriktat sig på familjerätt

Nordins Juristbyrå AB ger juridisk konsultation inom familjerätt. Tack vare byråns inrikting kan man bland annat få professionell hjälp med upprättande av familjerättsliga avtal såsom äktenskapsförord eller samboavtal. Det går även att få hjälp med upprättande av testamenten, gåvobrev och skuldebrev. Vid dödsfall hjälper Nordins Juristbyrå till med att upprätta bouppteckningar samt förrättar arvskiften.

Fler nyheter